خبر فوری

خبر فوری

انجام وظیفه در لابه‌لای برفی به ارتفاع ۱۶۰ سانتیمتر
بخشی از وظیفۀ کارشناسان، خروج از این پناهگاه کوچک آ نهم هر شش ساعت یک بار برای سنجش وضعیت جو است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش