خبر فوری

خبر فوری

کودکان و تماشای صفحات نمایش
طبق گزارش کالج سلطنتی پزشکی اطفال و سلامت کودکان در بریتانیا تعیین مدت زمان مناسب برای تماشای صفحات نمایش برای کودکان ممکن نیست.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش