خبر فوری

خبر فوری

فرماندار کالیفرنیا مراسم تحلیف را با کودک ۲ ساله‌اش به جای آورد
فرماندار کالیفرنیا در مراسم تحلیف‌اش چند مهمان ویژه داشت. همسر او به همراه چهار فرزندش در این مراسم همراه او بودند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش