خبر فوری

خبر فوری

حیوانات خیابانی ترکیه زمستان را در سرپناههای گرم سپری می‌کنند
اونال حکیم، کارآفرین ترک روزانه ۲۵۰۰ سگ خیابانی را در سرمای زمستان تغذیه می‌کند. حدود ۲۰۰ گربه نیز زمستان خود را در «ویلای گربه‌ها» می‌گذرانند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش