قدیمی‌ترین کنیسه واشنگتن جابجا شد
این کنیسه که ساختمان آن متعلق به ۱۸۷۶ میلادی است، مزاحم یک پروژه عظیم ساختمانی مدرن دیگر بود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار