خبر فوری

خبر فوری

بحران آب در کابل؛ مردم نا‌امید از دولت و طالبان به آسمان چشم دوخته‌اند
بحران آب در کابل اکنون خود را به طور جدی در میان مجادلات سیاسی میان دولت و گروه طالبان مطرح کرده است. بحرانی که ادامه آن می‌تواند زمینه دور تازه‌ای از مهاجرت گسترده مردم این شهر را فراهم کند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش