خبر فوری

خبر فوری

ایجاد زیست‌بانک‌های نمونه‌ یاخته‌های سرطانی چه کمکی به پزشکان می‌کند؟
بانک‌های اطلاعات پزشکی راه را برای تشخیص سریع سرطان و سایر بیماری‌های پیچیده هموار خواهد کرد. این دقیقا همان کاری است که پژوهشگران اروپایی مشغول انجام آن هستند: راه‌اندازی زیرساخت‌های مشترک برای نگهداری و دسترسی به نمونه یاخته‌های سرطانی
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش