خبر فوری

خبر فوری

دی‌ان‌ای و ژن‌ها
کوچکترین نقص در این کد که به آن جهش می‌گوییم ممکن است به مشکلاتی مانند کوررنگی یا فیبروسیستیک منجر شود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش