خبر فوری

خبر فوری

چرا تشخیص و درمان سرطان روده دشوار است؟‌
یورونیوز با رئیس بخش سرطان شناسی دانشگاه پزشکی گراتس در اتریش و مدیر زیست بانک این دانشگاه درباره اینکه چه عواملی تشخیص و درمان سرطان روده را دشوار می‌کنند، گفتگو کرده‌است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش