خبر فوری

خبر فوری

سال ۲۰۱۸ رکورد چهارمین سال گرم تاریخ را به خود اختصاص داد
دمای اروپا در تمام ماههای سال گذشته میلادی، به جز فوریه و مارس، هوای بالاتر از حد میانگین و شمال شرق آمریکای و برخی از مناطق روسیه و آسیای مرکزی پایین تر از میزان میانگین سالانه بود
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش