عکس از اسوشیتدپرس
سیپراس با این رای اعتماد هم توانست قائله به وجود آمده بر سر بحران تغییر نام مقدونیه را پایان دهد و هم جلوی برگزاری یک انتخابات زودهنگام را بگیرد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار