خبر فوری

خبر فوری

اظهار «ناامیدی» دیده‌بان حقوق بشر از رویکرد ماکرون
مدیر سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید: «هر چند رئیس جمهوری فرانسه در حرف مرتبا از حقوق بشر دفاع می کند اما شاهد این هستیم که وقتی پای منافع فرانسه در میان است ماکرون سکوت می کند.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش