خبر فوری

خبر فوری

 کلمبیا؛ انفجار خودروی بمبگذاری شده ۲۱ کشته برجای گذاشت
این انفجار در برابر دانشکده پلیس بوگوتا اتفاق افتاد و در میان زخمی شماری از نیروهای پلیس هم دیده می‌شوند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش