خبر فوری

خبر فوری

پایان بحران سیاسی سوئد؛ استفان لوون بار دیگر به نخست وزیری انتخاب شد
سوئد یکی از تنها کشورهای اروپایی خواهد بود که همچنان دولتی چپگرا در آن اداره امور را برعهده خواهد داشت.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار اروپایی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش