خبر فوری

خبر فوری

ژاپن و کرۀ جنوبی واردات نفت ایران را از سر گرفتند
واشنگتن معافیتهایی برای هشت کشور ژاپن، چین، هند، کرۀ جنوبی، تایوان، ایتالیا، یونان و ترکیه که بزرگترین مشتریان نفتی ایران محسوب می‌شوند، در نظر گرفته است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش