خبر فوری

خبر فوری

برکسیت و شهروندان اتحادیه اروپا؛ اپلیکیشنی برای ادامۀ اقامت در بریتانیا
بریتانیا از شهروندان اتحادیه اروپا خواست از طریق یک اپلیکیشن برای اقامت در این کشور اعلام وضعیت کنند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش