خبر فوری

خبر فوری

هوش انسانی یا هوش مصنوعی؛ غالب و مغلوب کدامند؟
اگر خوره بازی کامپیوتری باشید می‌دانید که توان بازی کردن یکی از معیارهای مهم پیشرفت در هوش مصنوعی است که نشان می‌دهد آیا ماشین می‌تواند برخی اعمال فکری مشخص را بهتر از انسان به انجام برساند. توانایی استادانه کامپیوتر به منزله دستیابی به ماشین‌هایی است که گاهی هوش انسانی را به چالش می‌کشند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش