خبر فوری

خبر فوری

اپرای باستیل پاریس ۳۰ سالگی‌اش را جشن می‌گیرد
سالن اپرای باستیل در سال ۱۹۸۹ همزمان با جشنهای دویست سالگی انقلاب کبیر فرانسه تاسیس شد و امروز یکی از سالن‌های پرطرفدار بین مخاطبان جوان اپراست.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش