خبر فوری

خبر فوری

خطر خرده‌زباله‌های فضایی برای آینده اکتشافات کیهانی چیست؟
ایستگاه فضایی بین‌المللی برای برخورد نکردن با این قطعات تاکنون در ۱۲ مورد مجبور به جابجایی شده است
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش