خبر فوری

خبر فوری

ریشه‌یابی یک بحران؛ آیا مهاجرت تنها دلیل تیرگی روابط رم و پاریس است؟
جامعۀ کسب و کار ایتالیا نسبت به پیامدهای اقتصادی این اختلافات هشدار داده است بویژه آنکه فرانسه دومین بازار صادرات ایتالیاست.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش