خبر فوری

خبر فوری

بوکوز طلایی؛ پیروزی دانمارک در کنکور جهانی آشپزی فرانسه
مسابقات جهانی آشپزی فرانسه در سال ۱۹۸۷ میلادی به ابتکار پل بوکوز، پدر آشپزی فرانسه پایه‌گذاری شد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش