خبر فوری

خبر فوری

 دانستنی‌ها؛ طول عمر آثار باستانی هزاران ساله چگونه تعیین می‌شود؟
هر ۵۷۳۰ سال نیمی از اتم‌های کربن۱۴ به نیتروژن تبدیل می‌شوند. به این پدیده نیمه عمر می‌گویند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش