خبر فوری

خبر فوری

بانک سرمایه‌گذاری اروپا به کسب‌وکارهای کوچک کمک می‌کند
به لطف ابتکار بانک سرمایه‌گذاری اروپا تعداد شرکت‌های اوکراینی که به منابع مالی دسترسی دارند، ۳ برابر شده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش