خبر فوری

خبر فوری

«در دولت آمریکا خردمندانی هستند به ترامپ بگویند به ایران حمله نکند»
سرپرست دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن به رویترز گفته «در دولت آمریکا خردمندانی هستند به ترامپ بگویند به ایران حمله نکند.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش