دولت مادورو برای ذخیرۀ درآمدهای نفتی به بانک‌های روسیه روی آورد
تا کنون حساب‌های بانکی ونزوئلا برای دریافت پول نفت در آمریکا و اتحادیه اروپا دایر بودند و از این بانک‌ها برای نقل و انتقال پول به چین استفاده می‌شد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار