خبر فوری

خبر فوری

روزنامه آیندگان ۲۲ بهمن ۱۳۵۷
چهل سال پیش در چنین روزی؛ بیست و دوم بهمن ماه سال ۱۳۵۷ ساعت ده و نیم صبح فرماندهان ارتش جلسه‌ای تشکیل می‌دهند و درباره آخرین وضعیت حملات انقلابیون و از دست دادن کنترل بخش‌های تحت نظرشان گزارش می‌دهند. با اعلام بی‌طرفی ارتش، حکومت پهلوی ظرف چند از ساعت از هم فروپاشید و انقلاب ۵۷ به ثمر رسید.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش