خبر فوری

خبر فوری

اسپانیا؛ راهپیمایی احزاب راست و راست افراطی درمخالفت با دولت سانچز
این راهپیمایی توسط حزب مردم اسپانیا که حزبی راستگراست و حزب سیودادانوس که حزب لیبرال است سازماندهی شده و حزب راستگرای افراطی «وکس Vox» هم از آن حمایت کرده بود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش