خبر فوری

خبر فوری

نجات نوزاد رها شده در آب‌راه
گروه امداد پس از آن به صحنه رسید که شماری از ساکنان محل صدای گریه نوزادی را از نزدیکی کانال هدایت سیلاب شنیدند و آن را گزارش کردند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش