خبر فوری

خبر فوری

سفر به قلمرو برکسیت؛ بوستون، شهری با هشتاد درصد موافق خروج
شهر بوستون پس از سال 2004، زمانی که کشورهای جدید به اتحادیه اروپا پیوستند با هجوم انبوه مهاجران روبرو شد. به موجب قانون تردد آزاد شهروندان اروپایی بسیاری از ساکنان کشورهایی چون لتونی، استونی و لهستان اجازه یافتند محل زندگی خود را ترک کنند و در بریتانیا مستقر شوند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش