لندن؛ تجمع مخالفان و موافقان برکسیت در روز ولنتاین
موافقان برکسیت نیز در همین روز تجمع داشتند و از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت کردند و خطاب به ترزا می نخست وزیر بر روی پلاکادری نوشته بودند: «خانم می ما به خروج از اتحادیه اروپا رای داده ایم.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار