خبر فوری

خبر فوری

شهرک خودپایای دوبی؛ الگوی خودکفایی و سازگاری با زیست‌بوم
صفحات خورشیدی بام خانه‌ها، مغازه‌ها و پارکینگ ماشین‌ها را پوشانده و کل انرژی مصرفی این شهرک را تأمین می‌کند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش