آلبانی؛ درگیری با پلیس در جریان اعتراض به ناکارآمدی دولت
شرکت کنندگان در راهپیمایی به فساد و ناکارآمدی دولت اعتراض داشتند و خواستار انحلال دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام بودند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار