چهاردهمین شنبه اعتراض جلیقه‌زردها؛ اختلافات رهبران و کاهش شمار معترضان
یکی ازشرکت کنندگان در اعتراضات پاریس: جنبش "جلیقه زردها" بخشی از یک جنبش انسانی با هدف بهبود زندگی هر فردی است که در فرانسه زندگی می‌کند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار