خبر فوری

خبر فوری

تصویرگر کتاب کودک: ممیزی‌ باعث خودسانسوری است
«من کتابی را تصویرگری کردم که داستان آن ماهیگیری بود که یک سگ داشت. این سگ بخشی از داستان بود و کمک‌حال ماهیگیر بود. وقتی کتاب در نوبت چاپ بود با من تماس گرفتند و گفتند که ارشاد می‌خواهد هر کجا که سگ در خانه است، تصویر پاک شود.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش