خبر فوری

خبر فوری

اسکی آلپاین؛ چهارمین گوی بلورین اسلالوم برای میکائیلا شیفیرن
یکائیلا شیفرین پس از کسب این عنوان در مجموع با ۱۶۹۴ امتیاز جای خود را در صدر جدول کلی رقابت های فصل جام جهانی اسکی آلپاین مستحکم کرد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش