جشنواره پر طرفدار «قهرمانی خالکوبی» در شهر پاریس
سال گذشته نزدیک به ۳۵ هزار نفر از این جشنواره بازدید کردند و برگزارکنندگان امیدوارند که امسال بتوانند رکورد جدیدی برای خود ثبت کنند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار