خبر فوری

خبر فوری

جشنواره پر طرفدار «قهرمانی خالکوبی» در شهر پاریس
سال گذشته نزدیک به ۳۵ هزار نفر از این جشنواره بازدید کردند و برگزارکنندگان امیدوارند که امسال بتوانند رکورد جدیدی برای خود ثبت کنند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش