بلغارستان؛ ادای احترام راست افراطی به ژنرال طرفدار نازی‌ها
پیش از برگزاری این مراسم، راهپیمایی دیگری نیز به ابتکار گروههای مدافع حقوق بشر در مخالفت با عقاید نئو نازی و راست افراطی در پایتخت بلغارستان برگزار شد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار