خبر فوری

خبر فوری

مجارستان؛ نجات یک گربه پس از سقوط در گودال ساختمانی
یک گربه که به داخل یک گودال ساختمانی به عمق ده متر سقوط کرده بود روز دوشنبه هجده فوریه توسط آتشنشانان در شهر بوداپست نجات داده شد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش