خبر فوری

خبر فوری

دانشمندان به دنبال کشف علت مرگ مرموز پرنده‌های دریایی در شمال هلند
مرگ دسته جمعی بیش از سی هزار مرغ دریایی در شمال هلند باعث نگرانی شدید دوستداران محیط زیست شده است. دانشمندان هنوز دلیل مرگ مشکوک این پرنده ها را نمی دانند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش