خبر فوری

خبر فوری

تماشای آبشار آتش در کالیفرنیا
تعدادی از بازدیدکنندگان از یک پارک ملی در کالیفرنیای آمریکا با پدیده نادری مواجه شدند که شبیه آتش‌سوزی در آبشار است. این پدیده طبیعی چیست و چرا اتفاق می‌افتد؟
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش