خبر فوری

خبر فوری

جام جهانی اسکی نوردیک؛ قهرمانی انفرادی و تیمی مسابقات اسکی پرش برای آلمان
در بخش تیمی پس از آلمان تیم های اتریش (میزبان مسابقات) و ژاپن به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته اند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش