خبر فوری

خبر فوری

حمله بانک مرکزی به نرخ بازار آزاد؛ دلار به مرز ۱۴ هزارتومان رسید
تعقیب و گزیر نرخ رسمی دلار و نرخ بازار آزاد روز یکشنبه نیز ادامه یافت و در پی جهش یکهزار تومانی نرخ رسمی، بهای دلار آزاد ساعاتی به بالای ۱۴ هزارتومان رسید.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش