خبر فوری

خبر فوری

سرمایه‌گذاری دوبی روی هوش مصنوعی و بنادر آفریقا
ابزارهای مجهز به هوش مصنوعی اخیرا به سوی جنبه‌های زبانیِ «یادگیری‌ ماشین» پیش می‌روند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش