خبر فوری

خبر فوری

وزیر اقتصاد فرانسه: تظاهرات «جلیقه زردها» باعث کاهش رشد اقتصادی شده است
برونو لومر، وزیر اقتصاد می گوید «هزینه اقتصادی این بحران بسیار افزایش یافته و این مسئله از اهمیت ویژه ای برخوردار است.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش