خبر فوری

خبر فوری

پوچینی؛ آهنگسازی که از کلیسا به تئاتر رو آورد
مسا دی گلوریا که در سال ۱۸۸۰ نوشته شده تنها موسیقی کلیسایی است که پوچینی ساخته است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش