خبر فوری

خبر فوری

گسترش ورزش جودو در محیط های آموزشی همزمان با روز دوم گرند پری مراکش
مسئولان برگزاری مسابقات همچنین روز شنبه از توافقی کلیدی با فدراسیون جهانی برای بازگشایی یک مرکز آموزش جودو در مراکش خبر دادند و تاکید کردند که این ورزش در برنامه آموزشی چهل مرکز تحصیلی کشورشان گنجانده شده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش