اتریشی‌ها بلندترین سازه هیزمی جهان را برپا کردند
پیش از این نروژی‌ها رکورد دار بزرگ‌ترین آتش‌بازی جهان بودند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار