خبر فوری

خبر فوری

مخالفان و موافقان الحاق کریمه به روسیه در جشنواره بهاری
این جشنواره بهاره که توسط مقامات در شهرهای مختلف و توریستی این منطقه برگزار می‌شود، شامل رقص‌های بومی کریمه و ارائه غذهای محلی است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش