خبر فوری

خبر فوری

 گشایش نخستین رستوران زیردریایی اروپا در نروژ
برای صرف یک وعده غذای دریایی در این رستوران گاه تا ۴۸۰ یورو باید هزینه کرد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش