خبر فوری

خبر فوری

بازسازی یادمان مصدق در ابن بابویه چه سرانجامی یافته است؟
به تازگی باربد گلشیری، مجسمه ساز و آنگونه که خود را معرفی می کند «گورنگار»، آستین بالا زده تا یادمان مصدق را دوباره بلند کند اما این تلاش با واکنش هایی روبرو شده و تاکنون به سرانجام نرسیده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش